Vědecké studie a důkazy o účinnosti kloubní výživy

Přestože jsou informace vědecké povahy určeny primárně odborníkům, narůstá populace těch, kteří se chtějí dopodrobna seznámit s moderními poznatky medicínské vědy a nespoléhat jen na reklamní sdělení či radu zdravotníka.

AKTIVNÍ LÁTKY KLOUBNÍ VÝŽIVY, JEJICH STRUKTURA, PŮSOBENÍ V ORGANISMU A VÝSLEDKY VYBRANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ

Chondroitin


– Glukuronová kyselina + Galaktosamin
– Řetězec cca 100 těchto jednoduchých cukrů se sulfátovými skupinami navázanými na jeden nebo i dva uhlíky (C2,C4,C6) ve strukturálním kruhu cukrů
– Patří do skupiny GAG (glykosaminoglykanů = mukopolysacharidů). Ty se navazují na mimobuněčné bílkoviny a vytvářejí PG (proteoglykany)
– Strukturální součást CHRUPAVKY
– Propůjčuje chrupavce odolnost vůči kompresi

Chondroitin – přínosy

Existují desítky nezávislých studií (univerzity a kliniky z celého světa) prokazující následující působení chondroitinu na klouby:

 • Zmírnění kloubní bolesti
 • Zlepšení funkce kloubu
 • Zpomalení zužování kloubní štěrbiny na rtg snímcích
 • Zvýšení kvality života (dle Lequesneho indexu)(11)

Př. : Singh JA, Noorbaloochi S, MacDonald R, Maxwell LJ. Chondroitin for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 (19)

Účinná dávka = 800 mg / den

Kolagen

 • Hlavní strukturní protein pojivové tkáně
 • V závislosti na míře mineralizace a strukturální organizace je součástí tkání kostí, šlach, vazů, chrupavky, kůže, svalové tkáně, krevních cév atd.
 • V těle je vytvářen fibroblasty
 • M. hm. = 300 000 Da
 • Aby byl dobře vstřebatelný,
  je potřeba jej podávat po částečné hydrolýze ve formě peptidů o m.hm. 3-5 000 Da,
  kdy se ho vstřebá > 90%

Kolagen (hydrolyzát) – v prevenci a při úlevě od příznaků

Prospektivní, randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená klinická studie  (24 týdnů; 10g KH /den)

 • Ukázala na příznivý vliv potravy se zvýšeným obsahem KH na bolesti kloubů u sportem přetěžované subpopulace.
 • Všech 6 porovnávaných parametrů bolesti vyznělo ve prospěch KH.
 • Závěr: KH posiluje zdraví kloubů a může snižovat riziko poškození kloubů u osob s vyšší mírou jejich zatěžování.

(Clark et al,  Dptm Nutr and Sports Nutr for Athletics, Penn St. Univ., 2008 )

Srovnávací dvojitě zaslepená randomizovaná multicentrická studie
(6 měsíců)

 • Po 6 měsících : na souběžných skupinách probandů (1 200 mg KH/den, n=200;≥ 50 let; ≥30 mm VAS), ukázala významné snížení bolestivosti kloubů u KH proti PL
 • Po 3 měsících: rozdíly ještě nebyly statisticky významné -> ukazuje na nutnost dlouhodobého používání KH, Bruyère O, 2012

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý všední den od 9:00 do 17:00 na čísle +420 734 753 440

Hyaluronová kyselina (Hyaluronan)

 • Součást skupiny GAG
 • Součást pojivových, epiteliálních a nervových tkání, kůže a, obecně, složka ECM
 • V těle (75 kg) : 14g
 • Každý den se 1/3 celkového množství metabolizuje
 • V pojivových tkáních ji vytvářejí chondrocyty, synoviocyty, fibroblasty

Role v pojivové tkáni

 1. Lubrikace (jako složka synoviální tekutiny a ECM)
 2. Elasticita (složka chrupavky, subchondrální kosti, šlach a vazů)
 3. Proliferace (růst, obnova) tkání (působí jako růstový faktor = „growth factor“, GF)
 4. Inhibice, eliminace volných radikálů (protizánětlivý účinek)
 5. Imunologické interakce (imunomodulační účinek)

Hyaluronová kyselina – signální funkce

Nízkomolekulární HA
– potencuje viskoindukci

 • Na úrovni chondrocytu, fibroblastu, buněk v kůži, kam se transportuje po vstřebání ze střeva,
 • A také přímo ve střevě, kde aktivuje receptory TLC4 -> signální systém spouštění viskoindukce.

Vysokomolekulární HA
– potencuje viskosuplementaci

 • V kloubních strukturách zlepšuje kluzné vlastnosti kloubní chrupavky a její pružnost,
 • A zlepšuje lubrikační efekt synoviální tekutiny

Hyaluronová kyselina (Hyaluronan) – benefity perorálního použití

Perorální viskosuplementace – ve vědecké medicínské literatuře se zvyšuje podpora této cesty podání pro

 1. Úlevu od bolesti (snižuje VAS skóre)
 2. Zlepšení mobility a funkce kloubů
 3. Dostatečné vstřebávání a následnou distribuce krevním oběhem do kloubů a pojivových tkání (a kůže)
 4. Výraznější zlepšení  klinického stavu u OA, když p.o. podání HA nasedá na intrartikulární podání HA (24)
 • Dávka mezi 60-240 mg / den
 • Užívání 3-12 měsíců

Hyaluronová kyselina (Hyaluronan) – v prevenci a při úlevě od příznaků

Srovnávací multicentrická klinická studie  (25)
(12 týdnů; A= i.a.HA 3×1,6%  vs. B= p.o.300mg HA+150mg Boswellia -> 150mg HA + /den)

 • Porovnání před léčbou a 3 měs. od zahájení léčby, 60 pacientů, <60 a >60 roků
 • American Knee Society Score (AKSS) se zlepšilo a hodnota VAS se snížila u obou léčebných postupů
 • Léčebné schéma A mělo lepší výsledky u podskupiny mladší 60 let, perorální viskosuplementace měla lepší výsledky u starší subpopulace.
 • Závěr: Porovnání intraartikulární a perorální cestypodání HA ukázalo, že jsou účinné obě. Autoři doporučují kombinovat je tak, že i.a. aplikace bude následována podáváním per os.(Ricci M et al, Orthopedic and Traumatology Unit, Univ. Verona and Hosp. Trento, Italy , 2017)

Prospektivní dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie  (21)
(12 měsíců; n=60; >50 roků, bez komorbidit,  bez NSAID n SYSADOA, Kellgrene/Lawrence index 2 až 3 alespoň jednoho kolene, hodnotilo se to více postižené; 12 měsíců p.o. 4x50mg HA 0,9 MDa cps/den vs PL  + denně posilování kvadricepsů DK)

 • Hodnocení na vstupu do a na konci studie pomocí Japaneese Knee Osteoarthritis Measure (JKOM; 25 prvků charakterizujících japonský způsob života / pohybu)
 • Zlepšení u HA i PL, statisticky význěmně u HA a u osob <70 roků.
 • Závěr: ve věku do 70 let může perorální podávání HA zmírnit symptomy OA, pokud je kombinována se cvičením.
 • Cvičení samo o sobě může zlepšit průběh OA, i bez medikace

(Tashiro T et al, Dptm ORT Surgery, Tokyo. Scientific World J 2012)     

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý všední den od 9:00 do 17:00 na čísle +420 734 753 440

Glukosamin

 • Samostatný monosacharid nebo ve formě glukosamin sulfátu
 • Účastní se na biosyntéze glykosylovaných proteinů a lipidů (prekurzor galaktosaminu, tj. účast na syntéze chondroitinu)
 • Součást hyaluronové kyseliny (HA)
 • Podporuje strukturu a funkci kloubů
 • Méně studován v porovnání s chondroitinem

Kyselina L-askorbová (vitamín C)

Role v pojivových tkáních

 • 1. Kofaktor při syntéze kolagenu
 • 2. Antioxidant (inhibice volných radikálů prostřednictvím donace elektronů)

Tabulka složení produktů GelaVis Family

                             mg / cps (sáček)
 GelaVis Complex  GelaVis Forte  GelaVis HA
Kolagenní peptidy 50 5000
Chondroitin sulfát 400 500
Glukosamin sulfát 100 500
Hyaluronan 20 20 100
Askorbová kyselina 20 20  20
         Dávkování 2 cps / den 1 sáček / den 1-3 cps / den

Kloubní výživa nestačí na všechno

I přes stále narůstající množství důkazů o pozitivním účinku kvalitních účinných látek obsažených v kloubní výživě je nesporné, že řadu závaznějších stavů, zranění či chronických onemocnění je zapotřebí řešit efektivnějšími způsoby.

K léčbě artrozy jednotlivých kloubů lze např. efektivně využít viskosuplementaci – přípravek RenehaVis. Při úrazech či chronických obtížích vaziva, šlach a měkkých tkání se osvědčují přípravky obsahující STABHAwww.sportvis.cz a www.tendovis.cz.

Co říkají Uživatelé přípravku GelaVis?